Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Västra Norrskär on Norrskärin saariryhmän toiseksi suurin saari. Saari on ympäristöltään varsin monipuolinen. Se on enimmäkseen avointa varvikkokangasta, jonka alla kumpuilevat monenlaiset sora-, kivi- ja kalliomuodostemat. Puustoa on vain pari pienialaista lepikkoa saaren rannoilla. Pienessä lampareessa uiskentelee kesäisin vesilintu- ja lokkipoikueita. Rannoille huuhtoutuneiden levien ansiosta rantaniityt ovat saaneet ravinteikkaan kasvualustan. Lähinnä saaren pohjoisrannalle sijoittuva erittäin rehevä rantaniitty ja sen lomaan jäävät lampareet ovat erityisesti kahlaajalintujen suosimia levähdyspaikkoja.