Författare Hokkanen Marja, Nikula Liisa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sidantal 16 s.
Språk
suomi
ISBN 952-446-310-5 (painettu)
Sammandrag

Metsähallituksen luonnonsuojelun tehtävänä on suojella alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Hoidossamme on lähes kaikki maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion luonnonsuojelualueet sekä pohjoiset erämaat ja suuri määrä retkeilyyn sopivia valtion omistamia alueita. Esitteessä luodaan katsaus Metsähallituksen luonnonsuojelun toimintaan vuonna 2000.