Författare Nikula Liisa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2003
Sidantal 16 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 952-446-370-9 (painettu)
Sammandrag

Metsähallituksen luonnonsuojelu suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Työkenttäämme ovat lähes kaikki maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet sekä pohjoiset erämaat ja suuri määrä rekeilijöitä varten varustettuja valtion omistamia alueita. Vuosikertomuksessa luodaan katsaus Metsähallituksen luonnonsuojelun toimintaan vuonna 2002.