Författare Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 16 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 978-952-295-053-6 (painettu), 978-952-295-054-3 (pdf)
Sammandrag

Metsähallituksen luontopalvelujen tulosalue laatii oman vuosikertomuksensa. Siinä esitellään vuoden tärkeimmät saavutukset luonnonsuojelussa, luonnon virkityskäytössä, suojelualueiden hallinnassa sekä eräasioiden hoidossa.

Vuosikertomus sisältää myös tiedot kansallispuistojen, retkeilyalueiden sekä luontokeskusten ja muiden palvelupisteiden käyntimääristä.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €
Mera information

Korjattu painos.