Författare Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 16 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 978-952-446-756-8 (painettu), 978-952-446-757-5 (pdf)
Sammandrag

Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa kansallispuistoja ja luonnonpuistoja, muita luonnonsuojelualueita, erämaaalueita sekä valtion retkeilyalueita luonnonarvojen säilyttämiseksi ja luonnossa liikkujien palvelemiseksi. Vastaamme myös metsästyksestä ja kalastuksesta valtion mailla.

Hoidossamme ovat myös valtion omistuksessa olevat Itämeren ja järvien yleiset vesialueet.

Luontopalvelujen henkilöstö sijoittuu sinne, missä alueemme ja palvelummekin ovat: eri puolille Suomea.