Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 48 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallituksen näkemyksen mukaan Olvassuon selvitysalue täyttää luonnonsuojelulain 10 §:n ja 11 §:n kansallispuiston perustamisedellytykset.

  • Olvassuo on luonnonarvoiltaan merkittävä, erityisesti aapasuot ja pohjavesivaikutteiset lettosuot ovat valtakunnallisestikin arvokkaita.
  • Olvassuo täydentäisi kansallispuistoverkostoa niin alueellisesti Pohjois-Pohjanmaalla kuin eliömaantieteellisesti Oulun Pohjanmaan ja Kainuun eliömaakuntien rajalla.
  • Olvassuo on edustava erämainen maisemakokonaisuus, joka parantaisi suomalaisen suoluonnon edustavuutta kansallispuistoverkostossa tuoden siihen edustavan aapasuokokonaisuuden.
  • Olvassuo on tärkeä suomatkailuavaus, joka toisi virkistyskäyttöä ja tunnettuutta sekä alueelle että suoalueille yleensä.
  • Olvassuolla on yhä nähtävillä alueensa tyypillistä kulttuuriperintöä pitkältä ajanjaksolta.