Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 36 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 978-952-446-927-2
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €
Mera information

Metsähallituksen vuosikertomus: tilinpäätös ja toimintakertomus.