Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2015
Sidantal 76 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 978-952-295-102-1 (painettu), 978-952-295-103-8 (pdf)
Sammandrag

Metsähallituksella oli tuloksekas vuosi 2014. Taantuman ja monien muutosten sävyttämästä vuodesta huolimatta liiketoiminnan tulos nousi melkein edellisen vuoden tasolle.

Meille asetetuissa, erilaisissa suojelu-, luonnonhoito- ja palvelutavoitteissa säilytettiin korkea taso. Jatkoimme vastuullista kehitystyötä valtion maa- ja vesiomaisuuden käytössä niin, että se hyödyttäisi mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa aina ilmasto- ja energiastrategian edistämiseen ja luonnosta saataviin hyvinvointipalveluihin.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €
Mera information

Metsähallituksen vuosikertomus: tilinpäätös ja toimintakertomus.