Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 123 + 79 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Vuosi 2021 oli Metsähallitukselle monella tapaa menestyksekäs, vaikka koronapandemia loi edelleen epävarmuutta ja vaikeutti ennakointia. Kiihdytimme Kasvatamme huomista -strategian toimeenpanoa ja saavutimme meille asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Metsähallitus-konsernin liikevaihto oli 367,4 miljoonaa euroa ja tulos 119,9 miljoonaa. Taloudellisen tuloksen rinnalla liiketoiminnan panostukset luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja muihin yhteiskunnallisiin velvoitteisiin kasvoivat 79,7 miljoonaan euroon.

Kiinteistökehityksen tulos oli 21,2 miljoonaa euroa. Tonttiliiketoiminnassa ja tuulivoiman hankekehityksessä nähtiin kummassakin kysynnän nousua. Kotimaan matkailun suosio heijastui mökkitonttien kysyntään ja vapaa-ajantontteja myytiin ennätysmäärä.

Uusiutuvan energian kasvava kysyntä näkyi valtion maille suunniteltujen tuulivoimapuistojen esiselvitysten kasvuna. Veimme myös eteenpäin Korsnäsin merituulivoimapuiston kehityshanketta yhdessä kunnan kanssa.

Luonnossa liikkumisen ja eräharrastusten suosio jatkui korkeana. Kansallispuistojen käyntimäärät nousivat ensimmäisen kerran yli 4 miljoonan ja maastokohteille tehtiin kaiken kaikkiaan noin 8,5 miljoonaa käyntiä. Kiinnostus eränkäyntiin jatkui lisäksi ennätystasolla.

Helmi-elinympäristöohjelman ja LIFE-rahoituksen avulla suojelualueita hoidettiin ja ennallistettiin lähes 13 000 hehtaarin alalla. Metsähallitus Metsätalous Oy käynnisti lajidemohankkeen, jonka tavoitteena on turvata uhanalaisten lajien säilyminen monikäyttömetsissä.

Edistimme vastuullisuutta ja vastuullisuusohjelmaa systemaattisesti kaikessa toiminnassamme. Toiminnallamme on myös arvoketjujen kautta merkittävät vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Raportin viitekehyksenä on hyödynnetty GRI-standardia ja raportti vastaa pääosin GRI:n perustason vaatimuksia. Vastuullisuusraportoinnin tietoja ei ole, tilinpäätöstietoja lukuun ottamatta, varmennettu ulkopuolisen toimesta.

Mera information

Tilinpäätöksen osana on Metsähallituksen Julkisten hallintotehtävien erillistilinpäätös ja toimintakertomus 2021.