Författare Nikula Liisa, Määttä Pauli, Tuovinen Tarja (eds)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 16 pp.
Språk
english
Andra språkversioner
ISBN 952-446-505-1