Författare Purest Air -hanke
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 9 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Virkistys- ja suojelutehtävänsä ohella Pallas-Yllästunturin kansallispuisto palvelee tieteellistä tutkimusta luonnontilaisen ympäristön muutosten seurannassa. Ilmatieteen laitos on tehnyt Pallaksen alueella meteorologista ja ilmakehän koostumuksen seurantaa 1930-luvulta lähtien. Vuonna 2016 mittaukset paljastivat, että alueella on maailman puhtain ilma.

Vierailijat ovat kertoneet olon paranevan ja hengityksen helpottuvan alueella oleskellessa. Puhtaan ilman positiivinen merkitys elämänlaadulle ja myös eliniälle onkin tieteellisesti todennettu.

Mitatusti maailman puhtain ilma profiloi aluetta uudella tavalla. Selvitysten mukaan puhdasta ilmaa ei käytetä selkeänä vetovoimatekijänä missään päin Eurooppaa. Tämän julkaisun toivotaan kannustavan yrityksiä ja organisaatioita vastuulliseen ajatteluun ja viestimiseen. Lisäksi sen toivotaan antavan myös hyvät perustiedot ja innovaatioalustan puhtaan ilman tuotteistamiseksi ja hyödyntämiseksi edelleen.

Julkaisu kokoaa vuosina 2022-2023 käynnissä olleiden Purest Air -hankkeiden tulokset yhteen. Hankkeita on vetänyt Muonion kunta ja osatoteuttajina ovat toimineet Metsähallituksen Luontopalvelut, Ilmatieteen laitos ja Lapin ammattikorkeakoulu.