Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 4 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Suomessa voi moottorikelkkailla sekä maksuttomilla moottorikelkkareiteillä että Metsähallituksen ylläpitämillä maksullisilla moottorikelkkaurilla. Muista huomioida poronhoitoalueella porotalous!