Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2
Språk
suomi
Sammandrag

Murhisalo koostuu Lososuon–Saarijärven soidensuojelualueesta ja sitä ympäröivistä vanhojen metsien suojeluohjelman alueista. Eräkulttuurin ja muinaisten kulkureittien merkit tekevät alueesta myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan. Alue on itäkainuulaista salomaata, laajojen soiden ja luonnontilaisten metsien mosaiikkia.