Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal Broschüre
Språk
deutsch
français
Andra språkversioner
Sammandrag

Umfassende Information über Finnlands Grossraubtiere.

Découvrir les grands carnivores de Finlande.

Tillgänglig i tryckt format
Förfrågningar och beställningar
Kuhmo Visitor Centre Petola (nationalparks.fi)