Författare Vuorinen Jouni, Sorakunnas Esko, Högmander Jouko
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 14 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Puolustusvoimat luopuu Örön linnakesaaresta 31.12.2014, jolloin saari siirtyy Metsähallituksen hallintaan ja liitetään Saaristomeren kansallispuistoon. Sata vuotta kestänyt Örön rannikkolinnakevaihe päättyy ja suljettuna ollut saari avautuu yleisölle.

Metsähallituksen tavoitteena on turvata Örön rikkaan kulttuuriperinnön ja poikkeuksellisen monimuotoisen luonnon suojelu kehittämällä saaresta vetovoimainen luonto- ja kulttuurimatkailukohde täydentämään Saaristomeren kansallispuiston tarjontaa. Örön matkailullisesta kehittämisestä on laadittu suunnitelma, jonka pääkohdat on esitetty tässä tiivistelmässä.