Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal 20 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Rytisuon 5-7 km luontopolulla eli Rytikönkään reissulla tutustut Oulangan kansallispuiston historiaan, vanhoihin maankäyttötapoihin sekä alueen luontoon, eläimiin ja kasveihin. Reitin varrella on numerotauluja, joihin vihkon opastusaineisto viittaa.

Elektronisk publicering
Mera information

Oulanka