Författare Pulkkinen Tuuli, Kalliomäki Jonna
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 24 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa kansallispuistojen kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Oulangan kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin kesällä 2019 ja talvella 2020. Haastattelupaikat ja niille määritelty tavoite vastausten määrästä määriteltiin etukäteen kävijävirtojen jakautumisen perusteella. Vastauksia kertyi yhteensä 917 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.