Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2017
Sidantal 6 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on ylivoimaisesti Suomen suosituin kansallispuisto ja luontomatkailukohde. Kansallispuistoon tehtiin 540 000 käyntiä vuonna 2016 ja puiston lähiympäristön luontomatkailukohteille yli 1 000 000. Kansallispuiston hyödyntämistä ympärivuotisessa matkailussa on mahdollista kehittää merkittävästi. Maailmalla kansallispuistojen arvo on huomattu erittäin tärkeäksi.

Edellisessä Kylästä kylään -matkailuhankkeissa puistolle saatiin kansainvälinen kestävän luontomatkailun tunnustus, saatiin puisto-oppaiden koulutus vakiinnutettua, kehitettiin retkeilyrakenteita, yhtenäinen viitoitus, tieliikennemerkit ja opastusta puistoon. Näiden hankkeiden aikana suunniteltiin matkailun kehittämisen, tuotteistamisen ja markkinoinnin hanketta ja sen toteuttamisen aika on nyt.

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto kutsuu yrittäjiä ja muita yhteistyökumppaneita mukaan uuteen hankkeeseen: Pallas-Yllästunturin kansallispuiston vaikutusalueen ympärivuotisen matkailun kehittäminen, tuotteistaminen ja markkinointi vuosina 2017-2020. Tavoitteena kansainvälisesti vetovoimainen kestävän matkailun mallialue!

Kansainvälisesti koko kansallispuiston ja sen ympäristön täytyy olla yhtenäisesti, näkyvästi ja houkuttelevasti tuotteistettu, yksinään kukaan ei pärjää.

Miten:
1. Tuotetaan kansallispuiston ja yritysten yhteinen esite ja sähköinen palveluluettelo
2. Kansallispuiston ja yritysten palveluiden yhteinen tuotteistaminen
3. Nostetaan puistoa käyttävät ja hankkeen aikana kehittyvät yritystuotteet ja -tapahtumat esille
4. Muodostetaan yritystuotteiden ympärille puiston TOP 10 reitit ja paikat
5. Tiivistetään yhteistyötä yrtysten kanssa
6. Palvelukokonaisuuden viestintä kehitetään ”parhaaseen A luokkaan”
7. Kansallispuiston palvelut parannetaan yhteistyössä korkeatasoisiksi ja houkutteleviksi yritystuotteiksi
8. Vastuullinen / kestävätapa toimia tuodaan asiakkaalle näkyviin ja sitä korostetaan