Författare Heinonen Mervi (red.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 6 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
english
sámegiella
suomi