Författare Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, Finmarkin Lääninhallitus, Paatsjoen luonnonpuisto (Zapovednik), Kyykkä Tanja, Ojanlatva Eija, Polikarpova Natalia, Abildsnäs Johannes
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 16 s.
Språk
norsk
Andra språkversioner
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €
Mera information

Inari-Pasvik-alueen luonnonsuojelun ja kestävän luontomatkailun edistäminen (2006-2008) -hankkeen julkaisu.