Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Patvinsuo nationalpark är ett lugnt och fridfullt utflyktsmål med ödemarkslik natur. Nationalparken är ett betydande skydds- och forskningsområde av myrnatur. I parken finns såväl gamla urskogar som vackra vattendrag med sandstränder. Området lämpar sig bäst för självständiga en eller ett par dagars vandringar.