Författare Arkkitehtitoimisto Pihkala Antti
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sidantal 36 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 9
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-8964-4 (painettu)
Sammandrag

Perämeren kansallispuiston rakentamisohjeiden tarkoituksena on säilyttää ja kehittää Perämeren kansallispuiston kulttuuriympäristöä perinteisen meri­luonnon ja kalastuselinkeinon muovaaman rakennustavan mukaisesti. Ohjeissa suositellaan ratkaisuja, jotka perustuvat Perämeren kalastuskylien rakentamis­perinteeseen. Jotta alueesta ei tulisi liian kirjavan ja levottoman näköistä ohjeis­sä on rajoitettu jossain määrin nykyisin käytettävissä olevaa rakennustyyppien, materiaalien ja värien valikoimaa.

Ohjeissa esitellään alueen historiaa ja annetaan havainnollista opastusta uusien rakennusten rakentamisessa. Eri asiakohtien yhteydessä esitellään esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista ja rakennushistoriasta. Neuvot käsittelevät niin tyyli­seikkoja kuin rakennusmateriaaleja sekä teknisiä ratkaisuja.

Upplagan har utgått