Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Meriveden vaihtelut vaikuttavat Perämeren jääpeitteseen ja vettä nousee helposti jään päälle keskitalvellakin. Vedenpinnan vaihtelut muodostavat jään alle onttoja tai veden täyttämiä välikerroksia, joihin tippuminen voi olla vaarallista. Kivikkoisilla rannoilla jääpeite ei tästä syystä ole välttämättä kantava. Tarkasta sää- ja jäätilanne ennen retkelle lähtöä. Ota selvää virtauspaikoista ja muista riittävä valmistautuminen ja turvallisuus. Saariin ei ylläpidetä hiihtoreittejä.