Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal brochure
Språk
english
русский
Andra språkversioner
Sammandrag

A wealth of information about Finland´s large carnivores.

Разносторонняя информация о крупных хищниках Финляндии.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €
Förfrågningar och beställningar
Kuhmo Visitor Centre Petola (nationalparks.fi)