Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Pitämävaaran lenkin monipuolisessa maastossa rullailet pääasiassa pitkin neulaspolkua ja nautit Syötteen vaihtelevasta luonnosta.

Mera information

LandofNationalParks, Syöte