Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal 16 pp.
Språk
english
Andra språkversioner
Sammandrag

Brochure of the Predators on the Prowl exhibition. The stars of the fascinating exhibion are the brown bear, the wolf, the lynx and the worverine.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 2 €
Förfrågningar och beställningar
Kuhmo Visitor Centre Petola (nationalparks.fi)