Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 11 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa puiston kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan kansallispuiston palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Pyhä-Luoston kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin kesällä 2015 ja talvella 2016. Haastattelupaikat ja niille määritelty tavoite vastausten määrästä määriteltiin etukäteen kävijävirtojen jakautumisen perusteella. Vastauksia kertyi yhteensä 1 298 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.