Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2 s.
Språk
english
suomi
Sammandrag

Tähän A3-kokoiseen karttaan on piirretty kaikki Pyhä-Luoston alueen merkityt maastopyöräreitit sekä myös Pyhä-Luoston kansallispuiston polut, joilla saa ajaa. Kartan kääntöpuolella on tarkemmat kartat kummastakin matkailukeskuksesta, Pyhästä ja Luostosta, sekä ohjeita maastopyöräilijälle.

This A3-size map contains the marked mountain biking trails of Pyhä-Luosto area as well as the paths inside the Pyhä-Luosto National Park where biking is allowed. On the reverse side you can find close-up maps of both of the resorts, Pyhä and Luosto, and also instructions for mountain bikers.