Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 2 s.
Språk
english
suomi
Sammandrag

Pyhän ja Luoston lähireittikartassa on kummankin matkailukeskuksen lähimmät kesäpatikointireitit Pyhä-Luoston kansallispuistossa. Kartta on kaksipuolinen, kumpikin matkailukeskus omalla puolellaan.

The nearest summer hiking trails in Pyhä-Luosto National Park are marked on this Pyhä and Luosto summer trail map. The map has two sides, one resort on each side.