Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2015
Sidantal 2 s.
Språk
english
suomi
svenska
русский
Sammandrag

Raaseporin keskiaikainen linna on yksi Suomen merkittävimmistä ja komeimmista linnanraunioista.