Författare Muuri Anne, Wennström Carina
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 20 s.
Språk
suomi
ISBN 978-952-377-130-7 (pdf)
Sammandrag

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa retkeilykohteiden kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään alueen vetovoimaa.

Raaseporin rauniolinnan kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 1.5.–30.09.2019. Vastauksia kertyi yhteensä 364 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.