Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 7 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Teemareitti Rannikon uniikit kylät esittelee kahdeksan lounaisrannikon kylää, joihin voit suunnata kulkusi ympäri vuoden. Ainutlaatuisissa kylissä voit nauttia historian havinasta, elävästä kyläkulttuurista sekä rannikon ja saariston upeasta luonnosta Teijon ja Saaristomeren kansallispuistoissa kaikkina vuodenaikoina.

Mera information

Lounaisrannikon elämysreitti.