Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 1 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Luonnon kunnioittaminen, liikkuminen, leiriytyminen, tulenteko ja roskaton retkeily – kun näitä koskevat säännöt ovat hallussa, olet valmis retkelle.
Ota tiivistetty retkeilyn etiketti haltuun ja tutustu aina myös retkikohteesi tarkempiin sääntöihin.