Författare Aspholm Paula
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 32 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa kansallispuiston kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Riisitunturin kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin kesällä 2018 ja talvella 2019. Haastattelupaikat ja niille määritelty tavoite vastausten määrästä määriteltiin etukäteen kävijävirtojen jakautumisen perusteella. Vastauksia kertyi yhteensä 607 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.