Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 26 s.
Språk
suomi
Elektronisk publicering
Tillgänglig i tryckt format