Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Harjunpolku on helppokulkuinen, perheen pienemmillekin retkeilijöille soveltuva, lyhyt 2,5 km retkeilyreitti. Se kulkee Rokua Health & Span ja Lianjärven välisessä, kumpuilevassa harjumaastossa.