Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
svenska
Sammandrag

Rokuan kansallispuiston talvireitit, kartta.

Vinterleder i Rokua nationalpark, karta.

Winter trails in Rokua National Park, map.