Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 17 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Julkaisu sisältää monipuolista tietoa Rokuan luonnosta, historiasta ja nykypäivästä. Tarinat on tarkoitettu viihdyttäväksi osaksi, tehtävät auttavat syventämään saatua tietoa ja luomaan elämyksiä luonnossa liikkujille.

Teemana ovat alueelle tyypilliset linnut ja pohjoiset metsä sekä ihmisen vaikutus alueen herkkään luontoon. Lianjärven kannaksella on vanha tanssilava, joka kuvastaa ihmisen luontoon jättämää jälkeä. Tanssit ovat loppuneet, mutta lava tulee säilymään todennäköisesti vuosisatoja. Lavan lähistöllä liikuttaessa kannattaa varoa lasinsirpaleita, sillä alueella on niitä huomattavan paljon muistoina menneistä juhannuksista. Lavan pohjalle on maalattu pohjia erilaisille peleille. Pelien ohjeet löydät tämän materiaalin loppupuolelta. Mukana on myös joukkuekisa, jossa muutaman hengen suuruiset joukkueet voivat ottaa mittaa toistensa taidoista.

Materiaalit on suunniteltu erityisesti peruskouluikäisille lapsille ja nuorille mutta myös aikuiset saavat niistä tietoa.

Elektronisk publicering
Mera information

Materiaali on tuotettu Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluissa osana Luontorasteja, jotka on reittiuudistuksen myötä poistettu maastosta.