Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 14 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Julkaisu sisältää monipuolista tietoa Rokuan luonnosta, historiasta ja nykypäivästä. Tarinat on tarkoitettu viihdyttäväksi osaksi, tehtävät auttavat syventämään saatua tietoa ja luomaan elämyksiä luonnossa liikkujille.

Voit tutustua Rokuan harjualueen syntyyn, kasvillisuuteen, linnustoon, kaloihin ja alueen vanhaan elinkeinoon tervanpolttoon. Materiaalin loppupuolella on lisäksi Ahveroisen lammelle sopivia tehtäviä ja leikkejä, joita voi harrastaa joko yksin tai ryhmissä.

Materiaalit on suunniteltu erityisesti peruskouluikäisille lapsille ja nuorille mutta myös aikuiset saavat niistä tietoa.

Elektronisk publicering
Mera information

Materiaali on tuotettu Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluissa osana Luontorasteja, jotka on reittiuudistuksen myötä poistettu maastosta.