Författare FCG Suunnittelu ja tekniikka
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 31 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Tavoitteena oli laatia alueelle maankäytön kehittämissuunnitelma ohjaamaan ja tukemaan alueen luontomatkailuelinkeinojen kehittämistä huomioiden alueen luonne. Maankäytön suunnitelmassa selvitettiin ja arvioitiin luontomatkailua tukevan palvelurakentamisen sijoittuminen alueelle pitkällä aikajänteellä. Suunnitelmaa voidaan hyödyntämään myöhemmin alueen yleiskaavoituksessa.