Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 11 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Saarihyppelyt on elämyksellinen tapa kokea maailman upein saaristo. Saaristomeri koostuu lähes kahdestasadasta asutusta saaresta, ja yhteysalukset kuljettavat asukkaita ja matkailjoita veloituksetta kymmenellä yhteysalusreitillä ympäri vuoden. Saarihypellä voi yhteysalusten lisäksi kätevästi myös maantielautoilla ja losseilla sekä erityisesti kesäaikaan reitti- ja tilausveneillä.

Mera information

Lounaisrannikon elämysreitti.