Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 8 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Tietoa tarvittavista kalastusluvista, Saimaan kalastusrajoituksista ja pyydysten merkinnästä.

Elektronisk publicering