Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 18 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Suunnitelman tarkoitus on toimia Metsähallituksen työkaluna Järvi-Suomen Luontopalvelujen Itä-Suomen puistoalueella ja auttaa puhuttelemaan kohteiden kävijöitä sekä mahdollisia kävijöitä ja kannustaa ja auttaa heitä kestävässä luonnossa toimimisessa sekä alueen keskeisten ympäristöteemojen ymmärtämisessä.

Ydinalue koostuu Metsähallituksen Luontopalvelujen kohteista Savonlinnan seudulla. Suunnitelma toimii myös Mikkelin seudulla sekä Saimaa Geoparkin kohteissa alueella. Tärkeimmät kohdealueet ovat Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistot sekä Pihlajaveden, Puruveden, Punkaharjun ja Siikalahden luonnonsuojelualueet.