Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 1 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Saimaannorpan uhanalaisuus vuonna 2010.