Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Korpilammen kierros yllättää monipuolisuudellaan. Retkeilyreitin maisemia ovat rehevä korpikuusikko, kuivempi kangasmetsä sekä ojitettu ja osittain ennallistettu suo. Reitin varrelta löytyy myös vanhempaa kuusikkoa, jossa viihtyy Sanginjoen tunnuksessa esiintyvä pohjantikka.