Författare Lehtonen Laura, Wennström Carina
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 25 s.
Språk
suomi
ISBN 978-952-377-104-8 (pdf)
Sammandrag

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa kansallispuistojen kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään alueen vetovoimaa.

Sipoonkorven kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 10.12.2016-25.10.2017. Vastauksia kertyi yhteensä 462 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.