Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 4 s.
Språk
norsk
Andra språkversioner
Sammandrag

I Finland er det tillatt å kjøre snøscooter langs snøscooterløyper og i snøscooterspor. Det er gratis å kjøre i snøscooterløypene, men Forststyrelsens snøscooterspor krever betaling av en løypeavgift. Husk å ta hensyn til reindriften i reindriftsområdene!

Mera information

Moottorikelkkailuesite norjaksi.