Författare Lipponen Olli, Wiiskanta Mari (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal 106 s. (verkkoversio 104 s.)
Språk
suomi
ISBN 952-446-455-1 (painettu)
Sammandrag

Suometsäerämaa Life-projektin tavoite luontomatkailun kannalta oli pohtia, mitä mahdollisuuksia Natura 2000-alueilla olisi luontomatkailussa, niiden käyttöön liittyviä rajoitteita unohtamatta. Syntyi suomatkailuopas, jota voi soveltaa myös muille kuin tässä projektissa mukana olleille soille – yli aluerajojen. Suomatkailuopas palvelee niin jokamieskäyttäjiä kuin myös matkailuyrittäjiä. Kirjan tunnushahmojen, Mikan ja Ollin, matkassa pääsee seuraamaan, miten luovasti suoteemaa voi lähestyä, miten asiaan pätevöityä.

Elektronisk publicering
Upplagan har utgått