Författare Ekholm Jukka, Kostet Sirkku, Salonen Hellevi (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 96 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 951-47-9469-9 (painettu)
Sammandrag

Taskukirja esittelee Suomen kansallispuistot palveluineen.

Upplagan har utgått