Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 24 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Suomu on lehti suomalaisille kalastajille.

Suomu ilmestyy kerran vuodessa ja jaetaan keväästä syksyyn maksutta kalastajille, jotka ovat kuluvan vuoden aikana maksaneet kalastonhoitomaksun koko vuodeksi. Lehdessä kerrotaan kalastusta koskevia uutisia ja tarinoita. Sen luettuaan kalastaja tuntee oleelliset kalastukseen liittyvät säännöt ja voi nauttia mukavasta harrastuksestaan vastuullisesti.